Garantie

 

Wij streven naar deugdelijkheid en bruikbaarheid van al onze producten. Mocht uw product niet voldoen aan die eisen neem dan contact met ons op.

Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien:
• De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
• Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
• Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
• Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.